Obre els ulls! El nostre món es troba en constant evolució. La Humanitat es mou contínuament i els fenòmens migratoris conformen nous escenaris als quals cal donar resposta. Hem estat i som alhora un país emigrant i acollidor d’altres pobles.

Sabies que les persones refugiades gaudeixen de Protecció Jurídica?

La Declaració Universal dels Drets Humans
adoptada el 1948 recull al seu article 14 el dret d’asil com un dret humà: “Tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir d’ell, en qualsevol país, en cas de persecució”

Saps quines són les nacionalitats més freqüents de les persones que demanen protecció internacional al nostre país?

Pakistan 5,42%
Iraq 2,86%
El Salvador 7,64%
Hondures 6,05%
Gàmbia 2,86%
República Democràtica del Congo(Dubaku) 0,79%
Síria(Farah) 4,8%
Ucraïna(Alexei) 33,59%
Veneçuela 25,32%
Geòrgia 4,94%
Rússia 5,73%
Alexei (Donetsk, Ucraïna)
7 anys

Alexei (Donetsk, Ucraïna)

“Vam marxar de casa quan li vaig dir a la mare que havia escoltat per megafonia el nom del meu germà gran entre els caiguts en l’atac aeri a Donetsk”

Farah (Homs, Síria)
32 anys

Farah (Homs, Síria)

“Quan les bombes van destrossar la farmàcia on treballava vaig entendre que havia de fugir d'Homs”

Dubaku (Kindu, R. D. del Congo)
28 anys

Dubaku (Kindu, R. D. del Congo)

“La principal raó per marxar del meu país és que no volia matar ningú. Abans, hagués preferit morir ofegat”

El camí de l’esperança: Les 4 anelles d’intervenció humanitària

T’has parat a pensar per quin motiu marxa la gent del seu país? Guerra, violència, persecució política, pobresa extrema o fins i tot persecució per la seva orientació sexual. No ho deixen tot enrere per caprici. Obre els ulls!

Si haguessis de fugir de casa teva a un país estranger, com t’agradaria que et rebessin?

Acollida

Integració

Vols conéixer el Programa d'Atenció dels Refugiats a la Creu Roja?
Cada fase té una durada de 6 mesos prorrogable en casos d’especial vulnerabilitat, amb un màxim de 24 mesos.

Acollida

6-9 mesos
 • Allotjament en centres d’acollida residencial
 • Cobertura de les necessitats bàsiques dels beneficiaris
 • Adquisició de competències idiomàtiques i de coneixement de l’entorn
 • En funcionament:
  156 places/312 (a l’any)
  • Casa Bloc (Barcelona): 30 places
  • Sant Feliu de Llobregat: 18 places
  • Tarragona: 22 places
  • Lleida: 16 places
  • Girona: 20 places
  • Berga: 50 places

Integració

6-11 mesos
 • Ajudes econòmiques als beneficiaris per a la pròpia gestió de les seves necessitats: habitatge, salut, transport, manutenció...
 • Implicació de la xarxa territorial i del món local
 • Suport i seguiment en l’accés al sistema educatiu, sanitari, mercat laboral...
 • Atenció psicològica per atendre les dificultats d’adaptació i impulsar la integració
 • Servei d’ocupació adreçat a persones sol·licitants d’asil

Autonomia

6-10 mesos
 • Provisió d’ajudes econòmiques i seguiment social de l’equip tècnic de manera esporàdica
 • Suport puntual per qüestions específiques formatives, laborals...
 • Assoliment per part de la persona beneficiària de la seva plena autonomia i integració en la societat

Requisits d’accés al programa:

1. Ser sol·licitant o beneficiari
de protecció internacional.

2. Menys de 5 anys de residència
a Espanya.